Here are some common words with their translation in Swahili which a visitor will find them helpful in his tour here.

GENERAL YA KAWAIDA
Hullo Jambo!
How are you? Habari /Habari gani?
Good, fine/very well Nzuri
Bad Mbaya
Thank you (very much) Asante (sana)
Please Tafadhali
Goodbye/Goodnight Kwaheri / Lala salama
Welcome Karibu
Danger Hatari
Friend Rafiki
Sorry Samahani, Pole
Excuse me please Nisamehe, Samahani
   
BAR AND RESTAURANT MGAHAWA
A lot/plenty Nyingi
Beer Pombe/Bia
Bread Mkate
Butter Siagi
Very well, thanks. Vizuri, asante
Coffee Kahawa
Egg(s) Yai (Mayai)
Enough Basi/Inatosha
Fish Samaki
Food Chakula
Fruit(s) Tunda (Matunda)
Ice/Cold Barafu/Baridi
Meat Nyama
Milk Maziwa
Onion Kitunguu
Potato(es) Kiazi (Viazi)
Rice (Cooked rice) Mchele (Wali)
Salt Chumvi
Small, little / Big Kidogo/Kikubwa
Sugar Sukari
Sweets Peremende
Sweet Tamu
Tea Chai
Vegetables Mboga
Warm, hot / fire Moto
Water Maji
   
ON BUYING KWA KUNUNUA
How much? Bei gani?
Expensive (Very) Ghali (sana)
Shilling(s) Shilingi
Please give me discount Tafadhali nipunguzie
   
NUMBERS NAMBARI
One Moja
Two Mbili
Three Tatu
Four Nne
Five Tano
Six Sita
Seven Saba
Eight Nane
Nine Tisa
Ten Kumi
Half Nusu
Quarter Robo
   
TIME WAKATI
What time is it? Saa ngapi?
Now Sasa
Minute Dakika
Morning Asubuhi
Evening Jioni
Afternoon Alasiri
Today Leo
Yesterday Jana
Tomorrow Kesho
Time / Hour Muda/Saa
Night Usiku
Day Siku
   
DAYS OF THE WEEK SIKU ZA JUMA
Sunday Jumapili
Monday Jumatatu
Tuesday Jumanne
Wednesday Jumatano
Thursday Alhamisi
Friday Ijumaa
Saturday Jumamosi
   
EVERDAY WORDS MANENO YA KILA SIKU
Post Office Posta
Telephone Simu
Bank Benki
Hotel Hoteli
Village(s) Kijiji(Vijiji)
Freedom Uhuru
Unity Umoja
Progress Maendeleo
Teacher(s) Mwalimu(Waalimu)
School Shule
Countryman (men) Mwananchi(Wananchi)
Citizen(s) Raia
Garden (Farm) Bustani (Shamba)
Street / Road Mtaa / Barabara
Where? Wapi?
Why? Kwa nini?
When? Lini?
How Vipi?
Self reliance Kujitegemea
Letter Barua
Paper Karatasi
Pen Kalamu
Mosque Msikiti
Church Kanisa
Book(s) Kitabu (Vitabu)
   
FAMILY WORDS MAJINA YA JAMII
Man (Men) Mwanaume (Wanaume)
Woman (Women) Mwanamke (Wanawake)
Mister, Sir Bwana
Child (children) Mtoto (Watoto
Old man (men) Mzee (Wazee)
Girl(s) Msichana (Wasichana)
Madam Bibi
Boy(s) Kijana (Vijana)
   
GAME ANIMALS WANYAMA WA MSITUNI
Leopard(s) Chui
Rhinoceros Kifaru (Vifaru
Buffalo(s) Nyati
Lion(s) Simba
Elephant(s) Tembo / Ndovu
Cheetah Duma
Baboon Monkey Nyani / Tumbili
Chimpanzee, Apes Sokwe
Zebra Pundamilia
Giraffe Twiga
Impala Swalapala
Hyena Fisi
Warthog Ngiri
Boar Nguruwe Mwitu
Hippo(s) Kiboko (viboko)
   
YOUR CONVENIENCE MANENO YA KUKUFAA
Bring Lete
May I have Tafadhali nipe
I want Ninataka
Come with me/Let's go Twende pamoja / Twende
What is your name? Jina lako nani?
Where do you come from? Unatoka wapi?
Please, sit down Tafadhali keti chini
Come here, please Njoo hapa tafadhali
Help! Fire! Thief! Saidia! Moto! Mwizi!
Call a Policeman Mwite Polisi
Has my luggage been brought down? Mizigo yangu imeteremshwa chini?
I am lost Nimepotea
Taxi Cab! Teksi!
Stop here Simama hapa
Wait here Ngoja hapa
Please show me the way Nionyeshe njia tafadhali
Where is the hotel? Hoteli iko wai?
I want to go to bed (sleep) Nataka kwenda kulala
Slowly Polepole
   
PROVERBS METHALI
Let sleeping dogs lie Usimwamshe aliyelala
Haste makes waste Haraka haraka haina baraka
Where there is a will there is a way Penye nia ipo njia
Slow and steady wins the race Pole pole ndio mwendo.

World Language Resource|| Swahili Resources||Majira (swahili Newspaper) ||BBC Swahili